ShutDown
<

Contact Page Toggle

Office information

ถ้ามาจากกทม. เข้าเส้น 36 พบแยกขนามไร่เลี้ยวซ้ายแล้วตรงมา 3 กม.พบ 4 แยกให้เลี้ยวซ้ายประมาณ 300 ม. บ.จะอยู่ทางด้านขวามมือ(ตรงข้ามกับโรงงานบริดจสโตน เอ็นซีอาร์)

  • Company: PION CO.,LTD
                       บริษัท ไพออน จำกัด
  • Phone: (66) 086-504-9008
  • Fax: (66) 038-917127
  • E-mail: INFO@PION.CO.TH
  • Address: 89 M. 4 Pananikom Nikompattana Rayong 21180
                    89 ม. 4 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยองง 21180

Send us a message

ShutDown